Tuesday, December 15, 2015

Shambhu Charane Padi– Gujarati Stuti
 


Shambhu Charane Padi – Gujarati Stuti Lyrics


Shambhu  charane padi, mangu  ghadi re ghadi,
Kast kapo, Daya kari darshan shiv apo,

Tame bhakto na dookh haranara.
Shubh saunu sada karanara,
Hu to mand mati, Tari akal gati, Kast kapo,
Daya kari darshan shiv apo…….Shambhu charne padi….

Ange bhasm smshanni choli,
Sange rakho sada bhoot toli,
Bhale tilak karyu , kanthe vish dharyu, Amrut Apo.
Daya kari darshan shiv apo………Shambhu charne padi…..

Neti neti jya ved kahe che,
Maru chitdu tya java chahe che,
Sara jagama che tu, Vasu tara ma hu, Shakti apo.
Daya kari darshan shiv apo………Shambhu charne padi…..

Hu to ekal panthi pravasi,
Chata aatma kem udasi,
Thakyo mathi re mathi, karan malatu nathi, Samajan apo.
Daya kari darshan shiv apo…..Shambhu charne padi…..

Apo darsti ma tej anokhu ,
Sari sustri ma shiv rup dekhu,
mara manama vaso,  avi haiye haso, shanti sthapo.
Daya kari darshan shiv apo…….Shambhu charne padi…..

Bhola shanker bhav dukh kapo,
nitya sevanu shubh dhan aapo,
talo man-mada, galo garva sada, Bhakti apo.
Daya kari darshan shiv apo…… Shambhu charne padi….

Ange shobhe che rudra ni mala,
kanthe latke che  bhoring kala,
Tame umiya pati amne apo mati, kast kapo.

No comments:

Post a Comment